BURDON DİKKAT TESTİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.


 

NASIL UYGULANIR?

Her bölüm için İlköğretimin ikinci kademesinde (3) Lisede (2) dakika süre verilir. Öğrencilere bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda (407) harf bulunur. Her sayfada da (20) satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. Deneme için hazırlanan yaprakta 150 tane (a), 75 tane (g) 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır. Öğrencilere şu şekilde yönerge verilir:
“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerini işaretleyeceksiniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyemeyeceksiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g leri işaretlemelisiniz.’’

CANNERS DEHB EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Ebeveyn değerlendirme ölçeği 5yaş ile 13 yaş aralığındaki öğrencilerin anne-babaları tarafından doldurulur.

Tanı alacağından şüphelenilen öğrenciler içindir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenilen öğrencilerin davranışlarının ebeveyn ve öğretmen tarafından değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir.

NASIL UYGULANIR?

Öğrencinin ebeveyni tarafından çocuğu için, gösterilen durumlardan en yakın olan durum seçilerek ölçek doldurulur.

 

 

 

CONNERS DEHB ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Öğretmen değerledirme ölçeği 5yaş ile 13 yaş aralığındaki öğrencilerin öğretmenleri tarafından doldurulur.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencinin dikkat eksikliği ve hiper aktivite Bozukluğunu  tespit etmek amacıyla kullanılır.


 

NASIL UYGULANIR?

Öğretmen tarafından hedef öğrenci için gösterilen durumlardan en yakın olan durum seçilerek ölçek doldurulur.

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 1. Kademede 4. Sınıf öğrencilerine, 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencinin hangi zeka türüne daha yatkın olduğunu tespit etmek amacı ile uygulanır. Ders seçimi yapılıyorken, alan seçimi yapılıyorken veya okul, üniversite ve meslek seçimi yapılıyorken rahatlıkla uygulanabilecek bir testtir.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre ağırlıklı olarak hangi kategoriden cevap işaretlenmiş işe o öğrencinin o zeka türüne daha yatkın olduğu anlaşılır. Diğer zeka alanları da sıralamaya dahil edilerek en yoğun olandan en az olana doğru sıralama yapılabilir.

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANI ve DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanı ve değerlendirme envanteri 5 yaş ile 13 yaş aralığındaki öğrencilerin anne-babaları tarafından doldurulur.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencinin hangi dikkat eksikliği ve hiper-aktivite davranışlarını sergilediğini, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu ve dürtüsellik gibi alanlarda çocuğun durumunu tespit etmek amacıyla uygulanır.


 

 

 

 

NASIL UYGULANIR?

Öğrencinin ebeveyni tarafından çocuğu için, gösterilen durumlardan en yakın olan durum seçilerek ölçek doldurulur.

 

OKUL ÖNCESİ KONSANTRASYON TESTİ(Franfurter test für fünfjahrige Konzentration) FTF-K

KİME UYGULANIR?

Testin uygulandığı grubun yaşı 5;0 – 6;0 (60-72 aylık çocuklar)dır.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?


Testten alınan han puan çocuğun konsantrasyonu hakkında bize genel bir bilgi verir. 


 

NASIL UYGULANIR?

Testin uygulanması sakin bir oda da yapılmalıdır.

                                      Rahatsız edilmemeniz için kapının üzerine “Lütfen girmeyin test uygulanmaktadır” diye yazabilirsiniz.

 

Uygulayacağınız testin ön sayfasına,

a-      Çocuğun ismi

b-      Doğum tarihi-testin uygulandığı tarih

c-      Çocuğun velisinin mesleği

d-      Testi uygulayanın adı

Yanınıza keçe kalemi ve kronometre alınız.

            Eğer çocuğu bir oyundan test için kaldırıyorsanız çocukla bir süre sohbet ediniz, böylece çocuk rahatlamış test ya da sınav korkusundan kurtulmuş olur.

 

            Testin Yönergesinin verilmesi :

a)      Testin yönergesi sözel olarak verilir. Testin yönergesi verilirken çocukta göz kontağı kurulmasına dikkat edilmelidir.

b)      Yönergenin anlaşılıp anlaşılmadığına dikkat ediniz.

c)      Alıştırma örneğini dikkatlice gösteriniz ve çocuğun uygulamasına olanak sağlayınız. Eğer yanlış yapmışsa göstererek düzeltiniz. Armutların üzerini çarpın şeklinde değilde çizgi şeklinde işaretlemesini sağlayınız.

d)      Testin uygulama süresi 90 sn dir. Kronometre ile çocuğun teste başladığı ve bitirdiği süreyi saptayınız

e)      Çocuklar testi yaparlarken keçe kalemi kulanmalıdırlar.

f)       Test süresinde başka bir açıklama ya da yardım yapmayınız.

 

 

 

ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 4. sınıf ile 12. sınıf aralığında ki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Özellikle sınıf ve grup içi dinamikleri hareket geçirmek için birlikte yapılabilecek etkinlikleri hayata geçirilmesi, sonuçların sınıf ortamında veya gruplar içerisinde paylaşılarak etkileşimin artırılması için, okullardaki sınıf rehberlik derslerinde, eğitsel kol çalışmalarında, bahar aylarındaki sosyal etkinlikler vb. çalışmalar kapsamında kullanılabilir.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre öğrenme stilleri kendi aralarında sıralanarak tespit edilebilir.

 

 

ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 4. sınıf ile 12. sınıf aralığında ki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Özellikle sınıf ve grup içi dinamikleri hareket geçirmek için birlikte yapılabilecek etkinlikleri hayata geçirilmesi, sonuçların sınıf ortamında veya gruplar içerisinde paylaşılarak etkileşimin artırılması için, okullardaki sınıf rehberlik derslerinde, eğitsel kol çalışmalarında, bahar aylarındaki sosyal etkinlikler vb. çalışmalar kapsamında kullanılabilir.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre öğrenme stilleri kendi aralarında sıralanarak tespit edilebilir.

 

 

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİ TARAMA TESTİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır. Tarama Listesinde öğrencinin akademik başarısı, okuma becerisi, görsel ve işitsel algısı, yazma becerisi, aritmetik becerileri, çalışma alışkanlığı, organize olma  becerileri, yönelim becerileri, dokunsal algı, sıraya koyma becerisi, sözel ifade becerisi, motor becerileri, sosyal-duygusal davranışları ,hareketlilik durumu, dikkat becerileri ve motivasyon durumunu tespit etmeye yönelik sorular bulunmaktadır.


 

NASIL UYGULANIR?

Öğrencilerin öğrenme güçlüğünü hangi alanlarda ne sıklıkta yaşadıklarına dair sorularla bunların ‘Hiçbir zaman’, ‘Bazen’, ‘Sıklıkla’, ‘Her zaman’ şeklinde derecelendirmeleri bulunmaktadır. Sınıf Rehber Öğretmeni gözlemlerine dayanarak öğrencinin durumunu tespit ederek dört ölçütten birini işaretler. 

 

 

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

0-6 yaş arasındaki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocuğun dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim düzeyini ölçmek amacı ile uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Çocuğun velisi-bakımından sorumlu kişi eşliğinde çocukla beraber uygulanır. Soru maddelerine cevap aranırken imkan varsa maddelerdeki yönergelerin çocuk tarafından yapılarak, imkan yoksa bakımından sorumlu kişiye sorularak alınan cevaplar kaydedilir.

 

 

 

 

ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Ölçek maddeleri, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin ebeveynleri tarafından cevaplanır.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocuk Davranış Değerlendirme listesi, ebeveyn, öğretmen, ve öz raporlarla çocukların değerlendirilmesi için birlikte kullanılan bir envanterdir. Sekiz alt alanda elde edilen ölçüm veya sendromları/belirtileri; Sosyal içe Dönüklük, Somatik yakınmalar, Anksiyete / depresyon, Sosyal sorunlar, Düşünce sorunları, Dikkat sorunları, Suça yönelik davranışlar ve Saldırgan davranışları değerlendirir.


 

NASIL UYGULANIR?

Ölçeği oluşturan maddeleri inceleyen ebeveyn çocuğu için en uygun seçeneği işaretleyerek envanterin tüm maddelerini işaretler. Bazı maddelerde ifadenin sonunda AÇIKLAYINIZ ibaresi bulunmaktadır. Bu maddeler hakkında notlar alınabilmesi için veliye kağıt ve kalem verilir. Alınacak notların başına madde numarası yazılır. Ölçeğin tüm soruları tamamandıktan sonra açıklama yazıları bulunan kağıt sisteme aktarılır.

 

 

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

KİME UYGULANIR?

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.
 

NASIL UYGULANIR?

Uygulayıcı ve denek aydınlık ve sessiz bir ortamda masa başına oturur. Genelde uygulayıcı ve deneğin masada L biçiminde oturması uygundur. Uygulayıcı protokol kağıdına deneğin adını, soyadını, yaşını, doğum tarihini (gün, ay, yıl olarak) kaydettikten sonra özellikle küçük yaşlardaki deneklere bir boş kağıt ve kalem vererek bir süre onunla oynamasını ister. Çocuk bir süre elindeki kağıda kalemle bazı karalamalar yapar, çizğiler çizer, belki de kağıdı yırtabilir.

Başka bir gün tekrar denenmesi gerekir. Ancak denek bekler bir şekilde uygulayıcı bakıyorsa hazır olduğunu belirtmiş demektir. Bunun üzerine uygulayıcı, çizilmiş kağıdı katlayarak bir kenara koyar, deneğin önüne temiz bir dikdörtgen dosya kağıdını yatay bir şekilde düzgün olarak koyar.

Bir kalem ve silgi uzatarak şöyle den “Şimdi sana teker teker bazı şekiller göstereceğim. Gösterdiğim her şekle çok dikkatli olarak bakacaksın. Sonra bu şekli senin önünden kaldırıcağım. Sen daha sonra şeklli akimda kaldığı kadarıyla bu kalemi kulla­narak önündeki kağıda çizeceksin. Anladın değilmi? Öyleyse başlayalım”

Birinci şekli dair olan daire uygulayıcı tarafından masaya dik olarak konur ve 5 saniye süre ile deneğin bu şekle kalemi eline almaksızın bakması sağlanır.

Daha sonra şekil kapalı olarak masanın üzerine konur ve şöyle denir:” Hadi bakalım, bu gösterdiğim şekli şimdi sen çiz” Aynı işlem ard arda diğer 6 kart için tekrarlanır ve test sonuçlandırılır. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar bilinçsiz olarak testi sadece karalamaktadır. Eğer uygulayıcı şeklin geştaltını denek çizerken anlamamışsa her şekil çizildikten sonra altına parantez içinde o şeklin numarası kaydedilmelidir.

Şekil 1: Kart çocuğa 5 saniye gösterilir. Resim önünden alınarak daha önce kendisine verilmiş olan kağıt ve kurşun kalemle gördüğü şekli çizmesi istenir. Çocuk anlamamış ve çizemişse resim yine gösterilir. Bu denemede de başaramadığı takdirde, bu defa resmi tekrar göstermek gerekir, bu resme bakarak çizmesi söylenir.

Şekil 2: Yine aynı şekilde verilir ve bu yöntemle 7 kart tamamlanır. Çocuğun başarabildiği kart zihin yaşıdır.


 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

KİME UYGULANIR?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

 


 

NASIL UYGULANIR?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

 

 

 

5F (BEŞ FAKTÖR) KURAMI ÖLÇEĞİ

 

KİME UYGULANIR?

Çalışan personele uygulanır.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Envanteri uygulayan bireylerin sosyal ortamlarda ne düzeyde olumlu bir izlenim bırakmaya çalıştıklarını ölçmeye yönelik bir sosyal izlenim ölçeği içermektedir.

 

NASIL UYGULANIR?

test yaklaşık 20 dk da  çalışan personel tarafından doldurulur.

 

JSS-İŞ DOYUM ÖLÇEĞİ (Job Security Satisfaction)

KİME UYGULANIR?

 Tüm Çalışan bireylere uygulanabilir.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Üzerinde en fazla araştırma yapılmış iş tutumu, iş doyumudur. Tutum, bir uyarıya karşı olumlu veya olumsuz tepki verme eğilimi olarak tanımlanır. İş görenin yaptığı işle ilgili bilgisi ve inancı, memnuniyet derecesi ve bunların sonucu olarak davranışları işe karşı tutumunu gösterir. İş doyumu temel olarak iş görenin işi ile ilgili memnuniyet durumu yani işini ne kadar çok sevdiğiyle ilgilidir.

NASIL UYGULANIR?

kişinin soruya  katılma durumuna göre; (1 ) hiç katılmıyorum, (2) katılmıyorum,

(3) kısmen katılmıyorum, (4) kısmen katılıyorum, (5) katılıyorum, (6) tamamen katılıyorum seçenekleri

arasından kendine en uygun olanı seçmesi gerekir.

 

 

EYSENCK KİŞİLİK ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

16 yaş ve üstüne uygulanır.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Ölçtüğü davranış kişiliktir.

Psikotizm, Dışadönüklük, Nörotizm ve Yalan olmak üzere 4 bölümde kişilik ölçümü yapar.

Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar.

Çıkan sonucun bir psikiyatrist veya psikolog tarafından yorumlanması ile kişilik özelliklerimizle ilgili bir fikir vermektedir.
 


 

NASIL UYGULANIR?

Testin katılımcısı sorulara Evet veya Hayır seçeneklerinden birini işaretleyerek hızlıca cevaplar verir.

Zaman sınırlaması yoktur.

 

 

KİŞİLİK TESTİ

KİME UYGULANIR?

Lise çağındakilere ve yetişkinlere uygulanabilir.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bireyin kişiliğini kendi açısından değerlendirmesini sağlar.

 

NASIL UYGULANIR?

Soruları okuduktan sonra kişi kendini 7 puan üzerinden değerlendirir.

 

 

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

 12 yaş ve üzeri bireylere uygulanır.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Test uygulanan bireylerde anksiyete(kaygı) düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.

NASIL UYGULANIR?

nksiyete psikiyatrik birçok hastalıkla birlikte görülebilir.  İşaretlenen her şıkkın bir puanı vardır. Hiç şıkkı 0 puan, hafif 1 puan, orta 2 puan ve ciddi şıkkı 3 puandır. 21 soru işaretlendikten sonra bu puanlar toplanır. 

 

 

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

 Beck Depresyon Ölçeği 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin kendilerini nasıl hissettiğini ve varsa depresyon eğilimlerini öğrenmek amacı ile uygulanır.

Ölçekteki sorularda umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir.

Somatik alt ölçekte ise üzüntü, haz kaybı, ağlama, ajitasyon, ilgisizlik, kararsızlık, enerji kaybı, uyku düzeninde değişiklik, asabiyet, iştahta değişim, konsantrasyon güçlükleri, yorgunluk, cinsel iştah kaybı incelenir.

 

 


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir.

 

 

ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 1. Kademede 4. Sınıf ve ikinci kademedeki öğrencilere uygulanabilir.genelde ek işte çalıştırılan çocukların ruhsal durumlarını incelemek için tasarlanmıştır.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin kendilerini nasıl hissettiğini ve varsa depresyon eğilimlerini öğrenmek amacı ile uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir.

 

 

KİNDER ANGST TESTİ(Çocuklarda korku)

 

KİME UYGULANIR?

9-12 Yaşları arasında ki normal çocuklara uygulanır.
 


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocukların korku düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

NASIL UYGULANIR?

Sorulara verilen EVET yanıtları 1’er puan değerlendirilir. HAYIR cevapları ise değerlendirilmez. 

 

LİEBOWİTZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Sosyal etkileşim ve performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan hastaların korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

 

Psikopatoloji bilen görüşmecinin değerlendirdiği ölçektir. Temel uygulama grubu sosyal kaygı bozukluğu olan hastalardır ancak yanı sıra tarama amaçlı olarak sağlıklı toplumda da kullanılabilir. 

 

NASIL UYGULANIR?

 Toplam 24 madde dörtlü Likert tipinde ayrı ayrı kaygı ve kaçınma alt başlıkları için değerlendirilir. Hastayla görüşme sonucu ölçek üzerinde işaretlenerek doldurulur. Görüşme sırasında her bir madde için durumun ne şiddette kaygı ya da korku yarattığı ile ne kadar kaçınmaya yol açtığı sorgulanır. Hastanın her bölümdeki maddelerden elde ettiği puanlar toplanarak ayrı ayrı alt ölçek puanları elde edilir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun çalışmasında kesme puanı hesaplanmamıştır.

 

SÜREKLİ ÖFKE ÖFKE TARZ ÖLÇEĞİ (SÖÖTÖ)

KİME UYGULANIR?

Ergen ve yetişkinlere uygulanmaktadır.

 


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öfke duygusu ve ifadesini ölçer.

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ‘nde Öfke duygusu ve öfke ifadesini ölçmek amacıyla uygulanan kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir.


 

NASIL UYGULANIR?

Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir. 34 maddelik bir ölçektir.

Bireyden kendisi için uygun gelen ifadeleri, “Sizi ne kadar tanımlıyor?” sorusuna yanıt olacak şekilde “Hiç”, “Biraz”, “Oldukça”  ve “Tümüyle” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenir. Zaman sınırlaması yoktur.

 

AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretim ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocukların gözünden ailelerini; Problem Çözme, İletişim, Aile İçindeki Roller, Duygusal Tepkiyi Verebilme, Gereken İlgiyi Gösterme, Davranış Kontrolü ve Genel İşlevler alanlarında değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak ailenin yukarıda bahsedilen 7 alanda, çocuğun algısına göre hangi durumda olduğu değerlendirilir.

 

 

AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretim ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocukların gözünden ailelerini; Problem Çözme, İletişim, Aile İçindeki Roller, Duygusal Tepkiyi Verebilme, Gereken İlgiyi Gösterme, Davranış Kontrolü ve Genel İşlevler alanlarında değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak ailenin yukarıda bahsedilen 7 alanda, çocuğun algısına göre hangi durumda olduğu değerlendirilir.

 

 

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

 Ortaöğretim öğrencilerine uygulanması uygundur.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

 Kişinin bir konuda doğru karar verebilmesi için önce ne istediğini ve ne gibi kaynaklara

(yeteneklere, mali olanaklara ve çevre desteğine) sahip olduğunu bilmesi gereklidir. Bir öğrenci

hangi konulardan hoşlandığına yani ilgilerine ve hangi konuları kolay ve çabuk öğrenebildiğine

yani yeteneklerine ilişkin doğru, gerçekçi ve zengin bir benlik kavramına sahip oldukça ve ders ve

okul seçerken isabetli karar verme olasılığı artar. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin

yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı

olmak amacıyla geliştirilmiştir.

NASIL UYGULANIR?

 Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Aşağıda bu ölçekle ölçülen yetenek ve ilgi türleri tanımlanmıştır.

 

 

AKRAN ZORBALIĞINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

 Ortaokul ve lise öğrencileri (11-16)


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Ergenlerin okul ortamında akran zorbalığına hem hedef olma hem de bu tür davranışları uygulama sıklıklarını belirlemeye yönelik davranışlarını tespit etmek.

 

 

 


 

NASIL UYGULANIR?


Öğrencilerden her soruda ölçekte bulunan ifadeler için “hiçbir zaman”, “bir kere”, “birden fazla” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenir.

 

 

ANA BABA TUTUMU ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin gözünden ebeveynlerinin tutumları hakkındaki fikirlerini öğrenmek amacı ile uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre ağırlıklı olarak hangi kategoriden cevap işaretlenmiş ise o tutum, anne-babanın genel tutumunu yansıtır.

 

 

BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ(COPE)i

KİME UYGULANIR?

Ortaokul  ve Lise öğrencilerine uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bu ölçek insanların günlük yaşamlarında güç veya bunaltı verici olaylarla ya da sorunlarla karşılaştıkları zaman nasıl tepki verdiklerini öğrenmek amacıyla uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak öğrencinin karşılaştığı çeşitli durumlarda 15 alandan en çok hangi yöntemi kullandığı, ağırlıklı olarak hangi baş etme becerilerine sahip olduğu değerlendirilir.

 

 

BAŞARI YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Yetişkinlere ve üniversite öğrencilerine uygulanabilir. 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Başarı hedeflerine ulaşmak isteyen bireylerin yetkinlik düzeylerinde bulunması gereken özellikleri inceler.bireyin hangi başarı yönelimini benimsediğini belirlemek amaçlanmıştır.

 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak kişinin başarısını sağlayan yönelimlerinin tespiti amaçlanır.

 

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 1. Kademede 4. Sınıf öğrencilerine, 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin okul başarısızlığına neden olan faktörlerin tespit edilmesi için uygulanır. Tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin planlanması ve tespit edilen sorunlara yönelik çalışmaların daha kolay yapılabilmesi için dönem başında uygulanması önemlidir.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre ağırlıklı olarak hangi kategoriden cevap işaretlenmiş ise, öğrencinin başarısızlığı yoğun olarak o alandan kaynaklanıyor demektir.

 

 

BUSS-PERY SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ(SÖ)

KİME UYGULANIR?

İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencileri ile ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ve öfkelerini yoğun olarak ne şekilde ifade ettiklerini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, düşmanlık ve öfke olmak üzere saldırganlığın dört farklı boyutunu ölçmeyi amaçlamaktadır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak öğrencinin saldırganlık düzeyi ve öfke ifade şekli değerlendirilir.

 

 

ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 1. Kademede 4. Sınıf öğrencilerine, 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bu ölçek öğrencinin nasıl ders çalışmaya başlaması gerektiğini, öğrendiğini nasıl kullanabileceğini dersi nasıl dinleyebileceğini, nasıl not tutması gerektiğini, okuma alışkanlığını ve tekniklerini, ödev hazırlamayı, okula karşı davranışları gibi başarıyı etkileyen unsurları öğrenmek amacı ile uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre çalışma davranışı konusunda yaşadığı zorluklar ya da başarılı olduğu alanlar görülmüş olur.

 

 

DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretimin 4.5.6.7.8. sınıflara ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Devamsız olan öğrencilerin devamsızlık nedenlerini öğrenmek amacıyla uygulanır. Devamsızlığın yoğun olduğu dönemlerde  kullanılması uygundur.

 

NASIL UYGULANIR?

Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere uygulayabilir.


 

DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ (DOBÖ-7)

 

Öğrencilerinizin dijital oyunlara olan ilgisini ve bağımlılığını ölçmek ve olumsuzluklar karşısında neler yapmanız için yol gösteren bir ölçektir.

ERGENLER İÇİN RUHSAL SORUNLAR TARAMA ÖLÇEĞİ (ERST)

KİME UYGULANIR?

Ergenlik çağındaki çocuklarda uygulanır.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Özellikle suça karışmış veya meyilli gençlerin ruhsal sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilir.

NASIL UYGULANIR?

Ölçek, toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Soruların yanıtları “evet” ve “hayır”dan oluşan iki seçenek içermektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi tarayan 5 soru ise, “kısmen” seçeneğini de içeren 3 seçenekten oluşmaktadır. Toplamda alınabilecek olan en yüksek puan 32’dir. Bu ölçek, yüz yüze görüşmelerle kullanılabilecek yarı yapılandırılmış bir ölçek olarak planlanmıştır. Alt ölçeklerde bir soruya “var” yanıtının alınması, o tanının varlığının araştırılması gerektiği anlamına gelmektedir.

 

HOLLAND MESLEKİ TERCİH ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin hangi kişilik tipine ve buna bağlı olarak hangi meslek dallarına daha yatkın olduğunu belirlemek amacı ile uygulanır.

Envanter okul rehberlik programları çerçevesinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni yönergeyi okuduktan sonra her öğrenciden kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemesini ister.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre her kategorinin kapsamına giren sorulara göre oluşturulmuş puan tablosu incelenir. En yüksek hoşlanırım yanıtı alınan soru alanı öğrencinin kişilik tipini gösterir. En yüksek hoşlanmam yanıtını verdiği kişilik tipi ise öğrencinin uzak olduğu kişilik tipini yansıtır. Yüksek puanların fark etmez seçeneğinde yoğunlaştığı alanlar ise öğrencinin kişilik tipinin belirginleşmediği soru alanlarını ifade eder.

NTERNET BAĞIMLILIK TESTİ

KİME UYGULANIR?

Ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULAN

İnternette çok fazla vakit geçiren bireylerin bağımlılık derecesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.


 

NASIL UYGULANIR?

birey kendine en yakın olduğunu düşündüğü seçeneği işaretler.

iSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

3,4,5,6,7,8. sınıf öğrencilere uygulanabilir.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bu ölçek kullanılarak istenmeyen öğrenci davranışlarının 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencileri arasındaki yaygınlığının ne olduğu, bu davranışların öğrencilerin sınıf seviyesi, cinsiyeti, birinci ve ikinci kademede okumaları, birinci ve ikinci kademe öğrencilerinin bir arada ve ayrı eğitim görmeleri bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı sorularına yanıt aranmıştır.  

 

NASIL UYGULANIR?

 Bu ölçekte öğrenciler tarafından yapılan bir takım davranışlar sıralanmıştır. Öğrenciden  istenen bu ifadeleri okuyarak bu davranışları yapıp yapmadığını; yapıyorsa ne sıklıkla yaptığını işaretlemesidir.

 

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.

 Özellikle meslek veya program seçme sürecindeki öğrencilere uygulanır.


 

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerlerini öğrenmek amacı ile uygulanır.

Bireyin kendi ilgi, yetenek ve değerlerinin ortaya çıkarılması, bireyin bunların farkına varması ve bireyin meslek veya program seçiminde tercihte bulunmasını kolaylaştırmak amaçlanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre ağırlıklı olarak hangi kategoriden cevap işaretlenmiş ise o alanda yetenekli, o alana ilgili ya d o alanda değer sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Envanterdeki 23 test ve her bir testteki 10’ar sorudan toplam 230 soru ile öğrencilerin ilgi, yetenek ve mesleki değer alanı ölçülür. Bu 23 testin 3’ü Yetenek (Sözel, Sayısal, Şekil-Uzay Yeteneği), 11’i İlgi (Temel Bilim, Sosyal Bilim, Canlı Varlık, Mekanik, İkna, Ticaret, İşaret Ayrıntıları, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Müzik, Sosyal Yardım ilgisi) ve 9’u Mesleki Değer Alanını (Yeteneği Kullanma, Yaratıcılık, Yarışma, İşbirliği, Değişiklik, Düzenli Yaşam, Liderlik, Kazanç, Ün Sahibi Olma) ölçmektedir. Cevap kâğıdında A “Hiçbir zaman”, B “Arasıra”, C “Sık sık” ve D “Her zaman” anlamına gelmektedir. Bu cevapların sayısal değerleri ise A şıkkı için 1’den başlayarak en son D şıkkı için ise 4 olmak üzere sırayla artar. Uzman uygulayıcılar tarafından uygulanabilir.

 

 

MESLEKİ EĞİLİMİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 2. Kademede 7. Ve 8. Sınıf ile ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yakın olduklarını belirlemek amacıyla uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre hangi mesleklere ilgisinin olduğu, hangi mesleklere ilgisinin olmadığı, hangi meslekleri seçmeden önce daha iyi düşünmesi gerektiği gibi bilgilere ulaşılabilir.

 

OFFER BENLİK İMGESİ ÖLÇEĞİ (OBİÖ)

KİME UYGULANIR?

13-19 yaş arası ergenlere uygulanır.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

 OBİÖ ergenlerin 12 farklı alandaki uyumunu ölçmek amacıyla uygulanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir.

 

NASIL UYGULANIR?

Testi alan birey-bireyler soruları yönergeye uygun olarak kendi kendine cevaplayabilir. Zaman sınırlaması yoktur.

 

 

 

OKUL ONCESİ ÇOCUK DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Ölçek 3-6 yaş döneminde okul öncesi kurumlara devam eden çocukların öğretmenleri tarafından doldurulur.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bu ölçek, okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemlerini belirlemeye yönelik geliştirilmiş olup öğretmenler tarafından doldurulmaktadır.

 

NASIL UYGULANIR?

  Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Yapılan faktör analizleri sonucunda 3 alt boyut ortaya konmuştur. Okul öncesi dönemdeki davranış problemlerini; kavgacı- saldırgan olmak, endişeli- ağlamaklı olmak, aşırı hareketli-dikkatsiz olmak alanlarında incelemekte ve ölçmektedir. Her bir alt boyutun temsil ettiği alt testler için ayrı puanlar elde edilir ve yorumlanır.

 

 

OKUL ÖNCESİ DAVRANIŞ SORUNLARI TARAMA ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR

Okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanır.Ölçek 3-6 yaş döneminde okul öncesi kurumlara devam eden çocukların öğretmenleri tarafından doldurulur.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Çocuklarda ki davranış sorunlarını tespit etmek amacıyla uygulanır.

 

NASIL UYGULANIR?

Her cümleden sonra üç ayrı sütün vardır. “Doğru Değil-1”, “Bazen Doğru-2”, “Kesinlikle doğru-3”. Eğer çocuk cümlede tanımlanan davranışta sıklıkla veya yüksek derecede bulunuyorsa, “Kesinlikle Doğru”, cümlede tanımlanan davranışta daha az sıklıkla veya daha az derecede bulunuyorsa, “Bazen Doğru”,  cümlede tanımlanan davranışta bulunmuyorsa, “Doğru Değil” şeklinde cevaplanır.

 

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 1. Kademede 3. Ve 4. Sınıflar, 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Öğrencinin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla uygulanır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre ağırlıklı olarak hangi kategoriden cevap işaretlenmiş ise o alan en çok problem yaşadığı alanı gösterir.

 

PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

Bu ölçek 14- 64 yaş aralığındaki bireylere uygulanır.

 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bir kurumdaki Psikolojik ihtiyaçları belirlemek amacıyla uygulanır.

 

NASIL UYGULANIR?

Bu ölçeğin her bir maddesi bireyin gereksinim duyduğu alanlarla ilgilidir.  Olumlu yöndeki ifadeleri içeren ölçek maddeleri: Çok doğru: 5, Doğru: 4, Biraz Doğru: 3, Doğru Değil: 2, Hiç Doğru Değil: 1 şeklinde puanlanmaktadır. Bireyin bir boyuta giren maddelerden aldığı puanlar toplanarak, her bir birey için ölçek puanı elde edilmektedi

 

 

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA İHTİYAÇ BELİRLEME FORMU

KİME UYGULANIR?

Okulda ki tüm öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Bireyin kişiliğini kendi açısından değerlendirmesini sağlar.Özellikle yeni başladığımız okullarda rehberlik çalışmalarını nereden başlatacağımız konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu sıkıntıyı en aza indirmek için öğrencilerin ve okulun rehberlik ihtiyacını bilmemiz gerekir. Bunu yaparken uzun bir zaman harcayarak öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapabiliriz. Ama zamanım, yok kısa zamanda -rehberlik ihtiyaçları açısından- tanımak gerektiğini düşünüyorsanız bunun için “rehberlik hizmetleri ihtiyaç belirleme formu” uygulayabilirsiniz.
 

NASIL UYGULANIR?

Okuldaki tüm öğrencilere bu formdaki  ifadeleri okuyup  ihtiyaç duyulan hizmetler için ifadenin karşısında “Evet” ''Kararsızım'' ''Hayır''yazan kısımları  işaretlemeleri istenir.

 

ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Genel anlamda öğrencinin benlik saygısını ve benlik saygısını etkileyen etmenleri değerlendirme amacıyla uygulanır.

 Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği benlik saygısını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. 93 maddeden oluşan ölçeğin 12 alt testi vardır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu yanıtlara göre alınan puanlar norm değerleri üzerinden hesaplanarak 12 alanda öğrencinin benlik saygısının düzeyi değerlendirilir.

 

 

 

 

 

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

KİME UYGULANIR?

İlkokul 2. Kademe ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanabilir.


 

HANGİ AMAÇLA UYGULANIR?

Sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısı nedenlerini ortaya çıkartıp çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.


 

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre sınav kaygısının hangi sorun alanlarından kaynaklandığı tespit edilebilir.

Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda anketi doldurmaları istenir.